HISTORIA POLSKIEGO SMAKU KUCHNIA|STÓŁ|OBYCZAJE

Kiedy pod koniec ubiegłego roku Wydawnictwo Naukowe PWN oddało czytelnikom “Historię polskiego smaku Kuchnia | Stół | Obyczaje” Mai i Jana Łozińskich wiedziałam, że muszę ją mieć. O tej książce słyszałam wiele samych ochów i achów. Kiedy ktoś mówił lub pisał o niej w prasie po prostu rozpływał się… Gdy w…